Спиралната Технология – Енергийна Карта-План на Душата

Original price was: $360.00.Current price is: $150.00.

100 in stock

Спиралната Технология – Плана на Душата

Осъзнаване на Земния път зададен директно от Висшият Аз/Вас

Разчитане  на скрити потенциали

Активиране на Личният Код по Спиралата на Вечността

Дълбоко изцеление и интеграция на всички елементи

 

 

100 in stock

Date of Birth

Necessary for DaVinci Spiral Activation

Additional Comments

Description

Спираланата Технология за Човека на Новото Време

Ускорете своя растеж, пробийте през повтарящите се цикли и влезте в безкрайната спирала на творението.

Всичко което е нужно да знаеш за твоята Енергетика

Излесте от безкрайния кръг и влезте в безкрайната спирала 

~ Познай себе си ~ Приеми себе си

~ Познайте своя спирален път ~

Какво представлява спиралното активиране? 

План или визуална карта, който картографира житейския ви път, показвайки ви как творението създава чрез личния ви живот.

„Разкодиране на кода на човечеството“, както Аманда Лорънс сподели с мен, след като изпита нейното лично спирално активиране.

Това е една комплексна Система, която разкрива кода на реалността, раскодира ващият живот преведен през личен опит.

Тази система е универсалена и многоизмерена, но в същото време много лична.

Спиралната Активизация започва от момента в който е поръчате и започна да работя по нея на енергйно ниво. Дешифрирам и превеждам заложените от душата ви уроци, предизвикателства като рисувам визуален план/карта на вашия живот. Моделът е също и на това как творението се движи и създава, как се движите, създавате и преживявате живота във връзка с цялото. Чрез разпознаване и привеждане в съответствие с вашето пътуване можете да видите ясно повтарящите се основни модели на мислене поведение и да ги деконструираме заедно.

Спиралната Технология – План на Душата ви разкрива целостта на пътя ви и ви активира енергийно, интегрирайки и пренареждайки смисъла на живота ви. Това енергийно активиране може да отключи и декодира неизползваните потенциали на мисията, целта и посоката на живота на човека.

Той разкрива невидимите сили, които ви карат да растете, да се разширявате и да се издигате. Когато се активира напълно, той ви отвежда до колективната спирала на единството и цялостта на Творението.

„Е, и какво?“ Можете да попитате вие?

Ами ако тази концепция може да ви предостави ясна картина на:

Къде си в живота си? Кой е текущия елемент който поддържа връзката с Душата? Какво става? Защо ти се случват нещата?

Какво можеш да направиш относно предизвикателствата? Как да трансформираш реалността си? Как да излезеш от този повтарящ се кръговрат?

На всички тези и много други въпроси ще бъде отговорено, оставяйки ви с дълбоко чувство за яснота и посока, което ще ви помогне да получите:

РАЗБИРАНЕ – Аз мисля

ЩАСТИЕ  – Аз чувствам

ТВОРЧЕСТВО И ВДЪХНОВЕНИЕ – Аз вдъхновявам

СТРАСТ И ЦЕЛ – Аз действам

УСПЕХ И ИЗОБИЛИЕ – Аз съм Благодарен

СВОБОДА И ВРЪЗКА СЪС СЕБЕ СИ  – Аз Знам, че Съм 

И така, какво ще направя за вас?

Ръчно ще генерирам и активирам вашата лична спирална диаграма, за да можете да видите какви са вашите енергийни среди, канали/откази на активиране и кои са поддържащите елементи.

Тази диаграма ще посочи моменти/години на преход, времена на нови начала, предизвикателства и промени, както и основните емоции, свързани с тях.

Вашата лична карта ще ви напътства и ще ви покаже как да промените предизвикателната ситуация и да интегрирате преживяванията си, променяйки възприятията си по неочаквани начини, и ще ви покаже вашето енергийно раждане и целостта на същността на вашата душа.

Също ще разберете годината на Раждането на ДУШАТА ВИ

Заедно ще трансформираме поне едно дълбоко старо нежелано чуство и ще заздравиме връзката с божественното в вас.

След като разберем нашето минало и личния път, по който сега пътуваме, можем също така да продължим напред в живота си с повече яснота, увереност и по-дълбоко чувство на удовлетворение.

Спиралната Технология – Плана на Душата

Осъзнаване на Земния път зададен директно от Висшият Вас

Разчитане на картата на живота ви и активиране на потенциала

“а ти Човече, кога ще започнеш пътя към себе си”

 

All about your energy

Breakthrough the endless circle and enter the infinite spiral with

DaVinci Spiral Activation

~ Know Thyself ~
~ Learn About Your Spiral Path ~
~ Experience An Extraordinary Life ~

Conceived & Designed by Tzveta DaVinci

What is DaVinci Spiral Activation?

“Cracking the Code of Humanity”

Decoding the collective and the personal story

An Energy system that reveals the code of reality, translated through your personal experience.

It is universal and multidimensional, yet at the same time very personal.

A visual blueprint/map of your life.

What can you do?

All this and many more questions will be answered, leaving you with a deep sense of clarity and direction, which will help you obtain:

INSIGHT & UNDERSTANDING – I think
HAPPINESS & FULFILLMENT – I feel
CREATIVITY & INSPIRATION
PASSION & PURPOSE – I act
SUCCESS & ABUNDANCE – I experience
FREEDOM & CONNECTION – I know that I am

So, what will I do for you?

I will manually generate & activate your personal Spiral Chart, so you can see what are your energetic backgrounds, channels/waives of activation, and supportive elements.

This chart will point out moments/years of transition, times of new beginnings, challenges, & changes, as well as the underlying emotions connected to them.

Your personal chart will guide and show you how to shift challenging situations and integrate your experiences, shifting your perception in unexpected ways, & show you your energetic birth and the integrity of your soul essence.

Once we understand our past and the personal path we are now traveling, we can also move forward in our lives with more clarity, confidence, and a deeper sense of fulfillment.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Спиралната Технология – Енергийна Карта-План на Душата”

Your email address will not be published. Required fields are marked *